ru en pl de
Наша адреса:
Україна, 79000,
м. Львів,
вул. Коперніка, 47
+380 32 2381-956
+380 32 2381-957

E-Mail: notary.kulynyak@gmail.com

Місце розташування офісу

Розташування офісу


O notariuszu

Notariusz prywatny lwowskiego miejskiego okręgu notarialnego Igor Kułinyak.

Rejestracja prywatnej działalności notarialnej – 03 lutego 1995 roku.

Zaświadczenie o prawie wykonywania działalności notarialnej Nr 1415, wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości 19 lipca 1994 roku.

Świadectwo rejestracyjne Nr 3 o rejestracji prywatnej działalności notarialnej, wydane przez Wydział sądownictwa obwodu Lwowskiego 03 lutego 1995 roku.

Inne usługi

Notariusze dokonują następujących czynności notarialnych:

 • poświadczają czynności prawne (umowy, testamenty, pełnomocnictwa itp.);

 • podejmują działania w celu zabezpieczenia majątku spadkowego;

 • wydają świadectwa posiadania prawa do spadku;

 • wydają świadectwa posiadania prawa własności do części wspólnego majątku małżonków w przypadku śmierci jednego z małżonków;

 • wydają świadectwa nabycia majątku na publicznej licytacji;

 • wydają świadectwa nabycia majątku na publicznej licytacji, jeśli licytacja publiczna się nie odbyła;

 • sporządzają spis majątku osoby fizycznej, którą zaginęła bez wieści lub której miejsce pobytu nie jest znane;

 • wydają duplikaty dokumentów notarialnych przechowywanych w aktach notariusza;

 • wydają i odwołują zakazy wywłaszczenia majątku nieruchomego (praw majątkowych do majątku nieruchomego) i pojazdów podlegających państwowej rejestracji;

 • poświadczają zgodność kopii (fotokopii) dokumentów oraz wypisów z dokumentów;

 • poświadczają wiarygodność podpisu;

 • poświadczają zgodność przekładów dokumentów z jednego języka na drugi;

 • poświadczają fakt, że osoba fizyczna lub prawna jest wykonawcą testamentu;

 • poświadczają fakt, że osoba fizyczna żyje;

 • poświadczają fakt pobytu osoby fizycznej w pewnym miejscu;

 • poświadczają datę okazania dokumentów;

 • przekazują podania osób fizycznych i prawnych innym osobom fizycznym i prawnym;

 • przyjmują do depozytu kwoty pieniężne i papiery wartościowe;

 • wydają tytuły wykonawcze;

 • dokonują oprotestowania weksla;

 • sporządzają protesty morskie;

 • przyjmują dokumenty do przechowywania.

2006 © Joomla! Україна